Privacybeleid

Privacybeleid

Event Center Culemborg BV, gevestigd aan de Beedseweg 1a, 4104 AW te Culemborg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Event Center Culemborg BV
Wout Cobussen
Beedseweg 1A
4104 AW Culemborg
www.eventcenterculemborg.nl / info@eventcenterculemborg.nl

Wout Cobussen is de ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van Event Center Culemborg BV, te bereiken via bovenstaande gegevens.

Persoonsgegevens, verwerkt door Event Center Culemborg BV

Event Center Culemborg BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Contactpersoon
  • Voor- en achternaam o Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eventcenterculemborg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Event Center Culemborg BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het versturen van facturen t.b.v. door Event Center Culemborg BV verrichte diensten
  • Het afhandelen van jouw betaling bij de aankoop van tickets
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Event Center Culemborg BV neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Event Center Culemborg BV) tussen zit. Event Center Culemborg BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: website: www.eventcenterculemborg.nl voor het bekijken van de door Event Center Culemborg BV te leveren diensten en voor het inschrijven van de nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Event Center Culemborg BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriee╠łn) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens
Zo lang men actief klant is van Event Center Culemborg BV of zolang men ingeschreven staat voor de nieuwsbrief van het Event Center Culemborg BV.

Adresgegevens
Zo lang men actief klant is van Event Center Culemborg BV of zolang men ingeschreven staat voor de nieuwsbrief van het Event Center Culemborg BV.

Telefoonnummer
Zo lang men actief klant is van Event Center Culemborg BV of zolang men ingeschreven staat voor de nieuwsbrief van het Event Center Culemborg BV.

E-mailadres
Zo lang men actief klant is van Event Center Culemborg BV of zolang men ingeschreven staat voor de nieuwsbrief van het Event Center Culemborg BV.

Delen van persoonsgegevens met derden

Event Center Culemborg BV verstrekt geen informatie aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Event Center Culemborg BV maakt op deze website gebruik van zogenaamde 'cookies' die door de browser worden opgeslagen op de computer van de bezoeker. Cookies worden gebruikt om de identiteit van de bezoeker te kunnen vaststellen en om het gebruik van deze website te vergemakkelijken. Voorts worden de cookies gebruikt om de doeltreffendheid van de website te onderzoeken. Indien de bezoeker dit niet wenst kan het gebruik van cookies worden voorkomen door de browserinstelling op de computer te wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website wordt verminderd, danwel dat de website geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Event Center Culemborg BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eventcenterculemborg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, op jouw verzoek. Event Center Culemborg BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Event Center Culemborg BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@eventcenterculemborg.nl

Event Center Culemborg BV
Wout Cobussen / eigenaar
www.eventcenterculemborg.nl
info@eventcenterculemborg.nl
Telefoon: 06-1212 5795

Winkelmand

Je winkelmand is momenteel leeg.

Verder winkelen